Theme

Insurans Pencuri untuk Perniagaan

Insurans pecah rumah ialah sejenis insurans yang menyediakan perlindungan untuk kerugian dan kerosakan akibat kecurian dan pecah masuk. Adalah penting bagi perniagaan untuk melabur dalam insurans sedemikian kerana perniagaan kadangkala berurusan dengan banyak inventori dan wang tunai yang berharga, ia boleh melindungi harta benda, aset dan operasi mereka daripada potensi kerugian yang disebabkan oleh aktiviti jenayah.

Mengapa anda memerlukan insurans pecah rumah untuk perniagaan?

Kecurian dan kecurian adalah risiko biasa yang dihadapi oleh perniagaan, dan kerugian yang terhasil daripada aktiviti sedemikian boleh memudaratkan. Sama ada kehilangan wang tunai, inventori atau aset, insurans pecah rumah menyediakan perlindungan kewangan untuk perniagaan, memastikan mereka boleh pulih daripada kerugian yang disebabkan oleh pecah rumah dan meneruskan operasi mereka.

Tanpa insurans pecah rumah, kos untuk menggantikan stok yang dicuri, inventori serta membaiki kerosakan yang disebabkan oleh pecah rumah boleh menjadi besar, yang berpotensi membawa kepada kemusnahan kewangan untuk perniagaan. Melabur dalam insurans pecah rumah boleh memberikan ketenangan fikiran, mengetahui bahawa perniagaan anda dilindungi daripada risiko dan ketidakpastian aktiviti jenayah.

 

Insurans Kecurian membantu anda memastikan premis anda selamat.

Ketahui lebih lanjut tentang Insurans Pencuri untuk perniagaan anda:

Dengan perlindungan pecah rumah, anda akan dapat membuat tuntutan jika apa-apa berlaku kepada aset anda kerana pecah rumah. Ia melindungi kerugian atau kerosakan akibat kecurian dan/atau rompakan stok anda dalam perdagangan, peralatan pejabat dan kandungan lain, termasuk kerosakan pada premis anda.

Sekiranya terdapat sebarang kemalangan yang tidak diduga, seperti pecah rumah, mempunyai perlindungan ini akan membolehkan perniagaan menuntut had jumlah diinsuranskan untuk kerosakan premis, jentera, peralatan pejabat, dan stok serta inventori mereka.

Dengan setiap perniagaan, terdapat risiko yang berbeza yang terlibat. Sama ada pemilik perniagaan telah mengenal pasti risiko ini atau menyumber luarnya, ia wujud. Pemilik perniagaan boleh memilih untuk menginsuranskan sendiri, yang mungkin mengetepikan modal mereka, atau mendapatkan perlindungan insurans yang betul, yang boleh memberi manfaat kepada mereka dan perniagaan mereka.

Ya, sila hubungi kami di pusat panggilan kami untuk mendapatkan pengesahan sekiranya anda perlu menambah sebarang perlindungan apabila perniagaan anda berkembang dan risikonya berubah.

Dapatkan anggaran kos insurans perniagaan anda

Liputan bermula pada

RM25/bln

Dapatkan perlindungan cepat dalam 10 minit atau kurang!

Perlindungan yang berkembang bersama anda dan bayaran bulanan yang mudah

Lakukan semuanya 100% dalam talian atau berbincang dengan penasihat berlesen di rantau anda

No How to Claim Section

Ready to

Safeguard Your Business?

We help protect businesses like yours from adverse and unforeseen circumstances. Sign up to our newsletter and be the first in line to know about our special events and protection plan.