Theme

Pelbagai Insurans Perniagaan Untuk Keperluan Anda

Lindungi perniagaan anda dengan tune protect, kami menyediakan insurans komprehensif untuk pelbagai industri supaya anda boleh yakin dan mencapai matlamat perniagaan anda tanpa bimbang! Semak jenis produk insurans yang kami tawarkan yang memenuhi keperluan perniagaan anda.

Mulakan

Insurans Kebakaran

Insurans Kebakaran

Insurans kebakaran menyediakan perlindungan kewangan terhadap kerugian dan kerosakan yang disebabkan oleh kebakaran. Ia meliputi kos membaiki atau menggantikan harta benda yang rosak dan mungkin termasuk perbelanjaan tambahan seperti penempatan semula sementara atau kehilangan pendapatan sewa. Pemegang polisi membayar premium dan, sekiranya berlaku kebakaran, laporkan kejadian itu kepada pembekal insurans mereka untuk memulakan proses tuntutan. Insurans kebakaran membantu individu dan perniagaan pulih daripada kerugian berkaitan kebakaran dan menyediakan sumber yang diperlukan untuk membina semula dan memulihkan harta benda yang rosak.

Insurans Peril

Insurans Peril

Peril dalam insurans merujuk kepada risiko atau peristiwa khusus yang dilindungi oleh polisi insurans. Ia boleh termasuk banjir, ribut, tanah runtuh, rusuhan dan letupan serta peristiwa lain yang dinyatakan dalam dasar. Apabila bahaya dilindungi berlaku, pemegang polisi boleh memfailkan tuntutan untuk menerima pampasan bagi kerugian atau kerosakan yang terhasil. Memahami bahaya yang dilindungi oleh polisi insurans membantu individu dan perniagaan memilih perlindungan yang sesuai dan bersedia menghadapi potensi risiko.

Insurans Kecurian

Insurans Kecurian

Insurans pecah rumah menyediakan perlindungan kewangan terhadap kerugian atau kerosakan akibat daripada kecurian atau pecah rumah. Ia meliputi kos barang curi, kerosakan harta benda, dan kerugian yang berkaitan. Pemegang polisi membayar premium, melaporkan kecurian kepada pembekal insurans mereka dan memfailkan tuntutan untuk pampasan. Insurans pecah rumah membantu individu dan perniagaan pulih daripada kesan kewangan insiden berkaitan kecurian dan memberikan ketenangan fikiran dalam melindungi aset mereka.

Insurans Wang

Insurans Wang

Insurans Kaca Plat, Papan Tanda & Papan Tanda

Insurans Kaca Plat, Papan Tanda & Papan Tanda

Insurans kaca plat, insurans papan tanda dan insurans papan tanda ialah jenis perlindungan khusus yang melindungi perniagaan daripada kerosakan atau kerugian yang berkaitan dengan pemasangan kaca dan papan tanda. Insurans kaca plat meliputi panel kaca besar, insurans papan tanda tertumpu pada papan tanda luar dan papan iklan, manakala insurans papan tanda menawarkan perlindungan yang lebih luas untuk pelbagai jenis papan tanda perniagaan. Pemegang polisi membayar premium, melaporkan insiden dan memfailkan tuntutan untuk pampasan. Insurans ini membantu perniagaan mendapatkan semula kos membaiki atau menggantikan kaca atau papan tanda yang rosak, memastikan aset mereka dilindungi.

Insurans Liabiliti Awam

Insurans Liabiliti Awam

Insurans liabiliti awam melindungi individu atau perniagaan daripada tuntutan yang dibuat oleh pihak ketiga untuk kecederaan atau kerosakan harta benda. Ia meliputi kos pembelaan undang-undang, penyelesaian atau penghakiman yang diberikan kepada pihak yang cedera. Pemegang polisi membayar premium, melaporkan insiden dan syarikat insurans mengendalikan proses undang-undang dan memberikan pampasan kewangan jika tuntutan itu sah. Insurans liabiliti awam adalah penting untuk perniagaan yang berinteraksi dengan orang ramai, memberikan perlindungan kewangan dan ketenangan fikiran.

Faedah Pekerja (Kemalangan Peribadi Kumpulan)

Faedah Pekerja (Kemalangan Peribadi Kumpulan)

Insurans faedah pekerja melindungi majikan daripada kerugian kewangan akibat daripada kesilapan atau ketinggalan dalam menguruskan program faedah pekerja. Ia meliputi tuntutan yang dibuat oleh pekerja berkaitan kesilapan atau kecuaian dalam mentadbir faedah. Majikan membayar premium dan, sekiranya berlaku tuntutan, syarikat insurans menyediakan pertahanan undang-undang dan pampasan kewangan. Insurans ini memastikan majikan mempunyai sokongan untuk mengendalikan tuntutan dan mengurangkan potensi kerugian yang berkaitan dengan faedah pekerja.

Pek Pengenalan Perisai Perniagaan

Klik untuk melihat

Downloads

Sorry, no Download Files matched your criteria.

No How to Claim Section

Ready to

Safeguard Your Business?

We help protect businesses like yours from adverse and unforeseen circumstances. Sign up to our newsletter and be the first in line to know about our special events and protection plan.